Tôi gặp bugs trong game, tôi có thể gửi đến đâu?

Theo dõi

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.